Blog online

unikalne wpisy tematyczne

Posted by admin | Styczeń - 27 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Prawo to gatunek wyznaczania norm jaka traktuje niemalże każdą dyscyplinę usług czy także aktywności różnego rodzaju. Nie inaczej jest jeśli gra toczy się o geodetów. Dla ludzi zajmujących się tym rzemiosłem istnieje specjalna ustawa z siedemnastego mają tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku pod nazwą „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. Dokument ten jest dosyć obfity w wszelkiego typu czyny jakich ma prawo się pozwolić geodeta a czego bezwzględnie mu się zakazuje. W dowodzie tym jest wiele podpunktów zanoszących się do różnorodnych struktur działalności do jakich należy geodeta mszczonów. Pośród nich wyszczególniamy: przepisy globalne, służbę geodezyjną i kartograficzną, prace geodezyjne i kartograficzne, ewidencję gruntów i budynków, inwentaryzacje i ewidencję sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczanie nieruchomości, państwowo zasób geodezyjny oraz kartograficzny, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii, przepisy karne oraz przepisy przejściowo końcowe. Stworzenie tego dokumentu było rzeczą bezcenną bo dzięki niej geodeci końcu tak w rzeczy samej dostali narzędzie do pracy.

Comments are closed.